Pohlednice

Vesnice Přibenice měla vlastní pohlednice (dochovala se např. varianta s názvem Pribenz), přestože neměla vlastní poštu. Pohlednice se tak musely posílat z okolních obcí tam, kde byla pošta, anebo poštovní schránka.

Vyvstává tak ale otázka, kde se pro změnu daly pohlednice Přibenic získat / koupit. Jedním z možných vysvětlení je, že pohlednice Přibenic si nechávali zhotovovat pouze statkáři a například hostinští. Pohlednice tak mohly být dostupné jen tímto způsobem.

Dle dosud známých pohlednic je jisté, že minimálně jednu z nich vydal svým nákladem právě hostinský v Přibenicích – Josef Olbert.

Varianta 1 – pohlednice s názvem Pribenz (vydána před rokem 1945)

Níže uváděná varianta má v horní části pravděpodobně název Pribenz. Naskenovaná pohlednice má bohužel částečně chybějící horní část. Ke stáří pohlednice lze pouze dodat to, že se jedná o pohlednici před rokem 1945.

Pohlednice s názvem Pribenz (nedatováno, do roku 1945) - pohled na vesnici z kopce Kobyla, od Mukoděl. Dole je vidět chmelnice - dříve tam byl rybník, a pod kostelem mlýn. Zdroj: Artur Dýzl

Pohlednice s názvem Pribenz (nedatováno, do roku 1945) – pohled na vesnici z kopce Kobyla, od Mukoděl. Dole je vidět chmelnice – dříve tam byl rybník, a pod kostelem mlýn. Zdroj: Artur Dýzl


Varianta 2 – pohlednice s názvem Pribenz (vydána před rokem 1945)

Na pohlednici je text ve tvaru pozdrav z „Pribenz“, pošta „Lubenz“. Ke stáří pohlednice nelze dodat konkrétní rok.

Pohlednice s názvem Pribenz, nedatováno, před rokem 1945, zdroj: Heimatstube Podersam - Jechnitz in Kronach

Pohlednice s názvem Pribenz, nedatováno, před rokem 1945, zdroj: Heimatstube Podersam – Jechnitz in Kronach


Varianta 3 – pohlednice s názvem Přibenz (vydána před rokem 1945)

Na pohlednici je výhled na ves od kostela, výřez vpravo dole zachycuje hostinec. Pohlednice na rubové straně nese text: Verlag v. Jos. Olbert, Kaufmann, Přibenz. Photo J. Grupper, Podersam.

Pohlednice vsi Přibenice - Přibenz, nedatováno - pravděpodobně 30. léta 20. století, zdroj: Richard Kanta

Pohlednice vsi Přibenice – Přibenz, nedatováno – pravděpodobně 30. léta 20. století, zdroj: Richard Kanta