Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie a přilehlý hřbitov

kostel Nanebevzetí Panny Marie a přilehlý hřbitov, Přibenice, 2021, zdroj: Petr Fabian

kostel Nanebevzetí Panny Marie a přilehlý hřbitov, Přibenice, 2021, zdroj: Petr Fabian

Novorománský kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 2. poloviny 19. století nacházející se na jihu vesnice je i dnes dominantou, ale jeho stav se od roku 1945 postupně zhoršuje. Stejně neveselý je i stav i přilehlého hřbitova, kde poslední pochování proběhlo v roce 1957 – měla by to být paní Barbora Kalkusová, rozená Houdová, která měla zesnout podle náhrobku dne 27. října 1957, narodit se měla dne 24. prosince 1868. Drtivou většinu jmen na náhrobcích ale tvoří jména německá.

Lze ještě dodat, že tento novorománský kostel stojí na místě původního kostela – ten měl být postaven už ve 14. století.

Postupná zkáza kostela a hřbitova po 2. světové válce

 

Pravděpodobně poslední pochovanou na hřbitově v Přibenicích je Barbora Kalkusová, roz. Houdová, zdroj: Pavel Mašek

Pravděpodobně poslední pochovanou na hřbitově v Přibenicích je Barbora Kalkusová, roz. Houdová, stav v 2024, zdroj: Pavel Mašek

Ještě během 60. let 20. století je na barevné fotografii vidět interiér kostela ve velmi dobrém stavu, ale již během 80. let 20. století byly snahy kostel, z popudu úřadů, kvůli špatnému stavu, dokonce zbourat.

Tehdejší argumentací byl nejen špatný stav objektu, ale i nedostatek peněz na opravu, stejně jako argumentace, že objekt ztratil z hlediska využívání jakýkoliv smysl.

K demolici díky revolučnímu roku 1989 a celostátním změnám již nedošlo. Postupná devastace a rozkrádání zbylého vybavení však i nadále pokračovalo. Ke dnešnímu dni v interiéru kostela již nic není, zmizely i poslední dřevěné prvky, stejně jako zmizely i zvony. Část dřevěné kazatelny z kostela se nyní nachází v Muzeu StB v Ležkách.

2019 – nový majitel kostela a hřbitova

V roce 2019 Římskokatolická farnost Vidhostice neudržovaný kostel včetně přilehlého hřbitova převádí na nového majitele – zájmové sdružení Omnium.

kostel Nanebevzetí Panny Marie a přilehlý hřbitov, Přibenice, 2021, zdroj: Petr Fabian

kostel Nanebevzetí Panny Marie a přilehlý hřbitov, Přibenice, 2021, zdroj: Petr Fabian

Sdružení Omnium angažující se v záchraně památek slibovalo zlepšení stavu objektu a hřbitova. Už v roce 2017 mělo Omnium dle svých slov provést dokumentaci hřbitova, v roce 2021 dokonce proběhl jednorázový úklid hřbitova a kostela za pomoci dobrovolníků. K prvnímu úklidu mělo dle jejich informací dojít již v roce 2019. Později spolkem Omnium založený samostatný web www.hrbitovpribenice.cz uvádí dokumentaci hřbitova v roce 2022.

2022 – Umělecký projekt Anny Šimralové v kostele – zrcadlení

V roce 2022 v kostele provádí se souhlasem majitele dočasnou uměleckou instalaci studentka TUL (Technická univerzita v Liberci) Anna Šimralová v rámci své diplomové práce.

Diplomová práce – Anna Šimralová – TUL Liberec – Obraz prostoru (2022) – umělecká instalace v kostele Přibenice

Technická univerzita v Liberci – Facebook stránka o umělecké instalaci v Přibenicích

Dostupný je také rozhovor s autorkou umělecké instalace na webu tuni.tul.cz

2023 – Spolek Omnium, majitel kostela a hřbitova, končí v insolvenci

V roce 2023 naděje na zlepšení stavu kostela a hřbitova opět pohasínají, sdružení Omnium se ocitá v insolvenci, insolvenčním správcem je nařízeno rozprodání majetku. Policie vyšetřuje sdružení Omnium z několika dotačních podvodů a neplacení dluhů.

Další zdroje:

web Denik.cz – Naděje pro zdevastovaný kostel v Sudetech zhasla, spolek Omnium je v konkurzu

Odkazy / zdroje:

dokumentace hřbitova Přibenice – včetně hrobových míst (web je částečně nefunkční, Omnium)

PDF dokument ohledně projektu dokumentace hřbitova Přibenice včetně seznamů hrobových míst a jmen (Omnium)

oficiální stránka spolku Omnium (spolek Omnium nyní v insolvenci)

informace o převodu kostela v Přibenicích na spolek Omnium (spolek Omnium nyní v insolvenci)

záznam o hřbitově Přibenice na webu Cimiterium.cz (souvisí se spolkem Omnium)

záznam o kostelu na webu ZanikleObce.cz

záznam o kostelu na webu Hrady.cz

záznam o kostelu na webu PrazdneDomy.cz

záznam o kostelu na webu ZniceneKostely.cz – mnoho fotografií

záznam o kostelu a dalších na Lounsku – web Kostelycz.cz

tipy na návštěvu míst v okolí Přibenic na webu E-Chalupy.cz

záznam o kostelu na webu LovecPokladu.cz

záznam o kostelu na webu PetrLinhart.cz

web Denik.cz – čištění hřbitova v roce 2022 za pomoci dobrovolníků – rok 2022

web Denik.cz – první pracovní kemp – rok 2019

web Vets.cz – záznam o hřbitově v Přibenicích – kenotaf se jménem Franz Schneck / Josef Schneck

web Památky západních Sudet – je zmíněn i záznam pro kostel Přibenice

web Heimatkreis Podersam – Jechnitz – záznam o vsi Pschibenz

historické informace v německém jazyce – dostupné na webu Archive.org

Multimédia – umělecká instalace Anny Šimralové