Poděkování / zdroje

Vybrané knižní zdroje, zdroj: Pavel Mašek

Vybrané knižní zdroje, ilustrační foto, zdroj: Pavel Mašek

Státní oblastní archiv Litoměřice – poděkování: SOkA Louny – PhDr. Jan Mareš Ph.D., Mgr. Jana Kuprová a Mgr. Jana Baráková za pomoc při vyhledávání informací a zpřístupnění kronik MNV Přibenice

Ing. Jan Lakosil – za spolupráci při vyhledávání informací o opevnění – stavební úsek D-30

Vojenský historický ústav – za pomoc při vyhledávání historických materiálů

Vojenský ústřední archiv – za pomoc při vyhledávání historických materiálů

www.prazskacara.cz – poděkování Miloši Doležalovi za možnost zveřejnění vybraných fotografií s bunkry

Ing. Martina Bláhová – za možnost zveřejnění 2 pověstí o Přibenicích z knihy Tajuplné Podbořansko

Vydavatelství Druckvo – za možnost zveřejnění 2 ilustrací z knihy Tajuplné Podbořansko

Petr Fabian – www.hrady-zriceniny.cz – za možnost zveřejnění vybraných fotografií

Michal Valenčík – www.znicenekostely.cz – za možnost zveřejnění vybraných fotografií a textů

Česká pošta – Poštovní muzeum, Praha – za pomoc při vyhledávání podkladů z poštovní historie

Heimatstube Podersam – Jechnitz in KronachChristiane Binder – za možnost zveřejnění materiálů z jejich sbírky

PhDr. Vojtěch Peksa – za pomoc při pátrání po historických materiálech

Richard Kanta – za poskytnutí skenu pohlednice Přibenz

Peter Frank – sbírka Mušov – Stuttgart – za pomoc při pátrání po historických pohlednicích

a dalším